Untitled Document
 
 

 

외국어/의료 | [홍성군 홍성읍] 홍주간호학원 - 간호조무사,요야보호사

페이지 정보

본문

sb_ti0101.gif
sb_ti0201.gif 홍주간호학원
sb_ti02bg.gif
sb_ti0202.gif http://cafe.daum.net/nursingkorea
sb_ti02bg.gif
sb_ti0208.gif 간호조무사,요야보호사 과정
sb_ti02bg.gif
sb_ti0203.gif 350-801 충청남도 홍성군 조양로 186 533번지 3호 동양빌딩 5층
sb_ti02bg.gif
sb_ti0204.gif isna9840@hanmail.net
sb_ti02bg.gif
sb_ti0206.gif 041-634-1667 [문의시 '코엔트에서 보았다' 하시면 됩니다]
sb_ti02bg.gif
sb_ti0205.gif 041-634-1666
 
sb_ti0102.gif
  • 2011-03-22 간호학원 설립 운영 등록 인가
    2011-03-30 홍성군지역실업자교육기관지정
    2012-12-31 고용노동부실업자계좌제교육승인
    2013-10-02 혜전대학산학협력
    2013-10-18 홍성군지역자활센터와업무협약
sb_ti0103.gif
 
 
sb_ti0104.gif
 
 
sb_ti0105.gif
sb_ti0103.gif
 
 
 
 
 

사업자등록번호 : 603-08-65230 I 회사명 : 아이캔 I 대표자명 : 윤지환 I 팩스 : 051-797-8877 
주소 : 부산광역시 중구 대청로146 중앙통신빌딩 201호 I email : gotoani@hotmail.com
copyright by 2014 041.koent.or.kr all rights reserved [학원등록안내]