Untitled Document
 
 

 

요리/제과/제빵/커피 | [서천군 서천읍] 서천요리아카데미학원 - 한식,양식조리사

페이지 정보

본문

sb_ti0101.gif
sb_ti0201.gif 서천요리아카데미학원
sb_ti02bg.gif
sb_ti0202.gif http://cookie.wps114.com
sb_ti02bg.gif
sb_ti0208.gif 한식,양식조리사 과정
sb_ti02bg.gif
sb_ti0203.gif 325-806 충남 서천군 서천읍 사곡리 304-199번지
sb_ti02bg.gif
sb_ti0204.gif zxcv4880@hanmail.net
sb_ti02bg.gif
sb_ti0206.gif 041-952-4880 [문의시 '코엔트에서 보았다' 하시면 됩니다]
sb_ti02bg.gif
sb_ti0205.gif 041-952-4880
 
sb_ti0102.gif
  • 2001-.1-12 서천요리아카데미학원으로서천교육청에 등록
    2002-.1-2 고용촉진훈련기관지정
    2002-03-01 2002년도 고용촉진훈련실시
sb_ti0103.gif
 
 
sb_ti0104.gif
 
 
sb_ti0105.gif
sb_ti0103.gif
 
 
 
 
 

사업자등록번호 : 603-08-65230 I 회사명 : 아이캔 I 대표자명 : 윤지환 I 팩스 : 051-797-8877 
주소 : 부산광역시 중구 대청로146 중앙통신빌딩 201호 I email : gotoani@hotmail.com
copyright by 2014 041.koent.or.kr all rights reserved [학원등록안내]